InfoPerevod

Переклади текстів

Переклади текстів користуються попитом у громадян всього світу. Поширення міжнародного співробітництва, глобалізація та надзвичайно швидкий темп сучасного життя потребують постійного обміну інформацією між представниками різних культур і носіями різних мов.

Переклад текстів вимагає професійності – сучасні вимоги надзвичайно високі, тож перекладати професійні тексти (медичні, юридичні, технічні тощо) доручають експертам з цього предмету.

Велика кількість сучасних перекладачів мають декілька освіт, що дозволяє їм виконувати переклади з повним розумінням інформації і на високому професійному рівні.

Не менш затребуваним є і переклад документів. Це необхідно кожному, хто хоче жити, вчитися, працювати, вступати в шлюб або здійснювати будь-які дії в іншій країні. Такі послуги можна отримати у бюро перекладів.

Переклади текстів замовляють і приватні особи у особистих цілях, і великі компанії для роботи, навчальні заклади та ніші організації, які будь-яким чином пов'язані з іншими країнами світу.

Дехто вважає, що роботу перекладача може замінити автоматичний перекладач, наприклад сервісу гугл, але він ніколи не впорається зі складними матеріалами, що може викликати неприємності і проблеми у роботі та порозумінні з іншою людиною. Професійно виконаний
переклад буде запорукою успіху і довіри до партнера, в той же час помилки і невідповідності можуть викликати конфлікт і порушити взаємозв'язок.

Розрізняють письмові переклади за видами і тематиками. Найбільш популярними є художній, медичний, економічний, юридичний та інші переклади професійного спрямування. Через те, що вони мають різну специфіку та особливості, ідеальне виконання перекладу одним фахівцем практично неможливо. Справжні професіонали обирають для себе одну чи дві спеціалізації і прагне до досконалості в цій галузі. Грамотність, відповідність оригіналу і логічність досягається роками праці. Перекладач повинен не тільки досконало володіти іншою мовою, але і добре розбиратися в галузі, про яку йдеться мова. Кращими перекладачами стають люди, у яких є профільний диплом за даною спеціальністю. Вони затребувані і можуть запропонувати найбільш якісні переклади.

Переклади текстів включають роботу коректора і редактора. Великі бюро перекладів обов'язково мають в штаті таких фахівців, приватні перекладачі співпрацюють з ними особисто. Перевірка тексту проводиться кілька разів, щоб виключити всі можливі помилки і помилки.
Також часто для перевірки залучається носій мови. Це особливо актуально для художніх перекладів, бо тільки носій мови може вловити шорсткості і невідповідності в лексиці, манері розмови.

Юридичний переклад

Переклад юридичних документів – один з найзатербуваніших видів послуг. Така робота вимагає від перекладача: ідеального знання іноземної мови, юридичної освіти і вміння правильно адаптувати тему розповіді до юридичної системи іншої країни. Юридичні тексти відрізняються великою кількістю шаблонних фраз, кліше і т.п. Вираз «мова закону» має не тільки переносне значення – вона буквально має свою лексику і принципи побудови фраз, які суттєво відрізняються від звичайного мови. Щоб перекладати тексти цього типу фахівець повинен знати всі нюанси не тільки в рідній, але і в іноземній мові.

До цієї категорії відносять переклади текстів наступних типів:
• законів, актів;
• ліцензій;
• вироків суду, протоколів;
• договорів;
• статутних документів;
• книг і наукових статей на цю тематику тощо.

Дуже важливо уважно стежити за відповідністю написання прізвищ, цифр, посилань на статті закону, штампів, реквізитів, печаток та інших деталей, бо помилки у цьому разі можуть привести до серйозних наслідків, аж до судового позову.

Переклад документів

Переклад документів зазвичай виокремлюють як самостійний вид роботи, бо він має свою специфіку та особливості. У цьому випадку роль грає не об'єм тексту, а точність і вірність його перекладу. Від найменшої помилки у людини можуть виникнути значні неприємності, тож кожен папір перевіряється декілька разів і виконується тільки кращими фахівцями.

Розрізняють переклад особистих і загальних документів.

До особистих відносять: паспорта, свідоцтва (про народження, смерть, розлучення, шлюб тощо), атестати, довідки, дипломи та інше.

Загальні документи - це договори, акти, тендерні заявки і т.п.

Коли потрібен переклад особистих документів? Таких ситуацій дуже багато, найбільш поширені з них:

• вступ до навчального закладу в іншій країні;
• працевлаштування в іншій державі;
• одруження з громадянином іншої країни;
• усиновлення дитини з іншої країни;
• тимчасове або постійне проживання в іншій країні;
• лікування за кордоном;
• проведення фінансових операцій в іншій державі і т.д.

Документи переводять не тільки з української мови на іноземні, а й з іноземних на український, бо ті, хто приїхав в Україну і проживає в ній деякий час, повинен мати переклад документа на державну мову.

Чим відрізняється переклад особистих документів? Для нього обов'язковими є:

• дотримання правил оформлення документа;
• використання відповідної термінології;
• точність передачі цифр, дат;
• грамотний переклад географічних назв;
• правильна транслітерація імен;
• переклад печаток, штампів і т.д.

Переклад документів зазвичай потребує нотаріального посвідчення.

Художній переклад

Таку роботу можна назвати найдавнішою і, в певному сенсі, класичною. Художні твори почали перекладати першими і в цьому напрямку роботи є свої суттєві відмінності. Вони полягають в тому, перекладач не повинен зберігати текст дослівно – його найважливіше завдання передати суть, характер, емоційне навантаження, естетику твору. Це потребує значного таланту, здібностей та досвіду. Перекладачі, які спеціалізуються у цьому напрямку, повинні мати величезний словниковий запас і добре розбиратися в культурі країни, про яку йде мова. Це найбільш складні в творчому плані переклади текстів.

До категорії «художніх» відносять такі тексти:

• книги (романи, повісті, есе, новели, дитячу література і т.п.);
• сценарії;
• драматичні твори;
• газети;
• рекламні проспекти, брошури тощо.

Медичний переклад

Переклад текстів, пов'язаних з медициною, затребувані і дуже складні. Це дуже вузька спеціалізація, з якою не впорається людина, яка не вивчала медицину. Відмінне знання мови не допоможе, воно повинно підкріплюватись кваліфікацією фахівця в медицині. Тому в переважній більшості такі переклади текстів роблять лікарі з філологічною освітою. Помилки у цьому разі можуть мати дуже серйозні наслідки, тож відповідність оригіналу має життєвоважливе значення в прямому сенсі.

Медичні переклади замовлять не стільки приватні особи, скільки профільні компанії, аптеки, підприємства, лікувальні центри і лікарні, виробники медтехніки, наукові організації. Звичайні люди звертаються за цією послугою якщо їм потрібно перекласти медичні документи, виписки з історії хвороби або інструкції ліків.

Переклад документів, пов'язаних з медициною, складний, бо в цих текстах міститься спеціалізована термінологія, безліч скорочень і абревіатур, назв медикаментів тощо. Якщо мова йде про переведення довідок про стан здоров'я, медичних висновків, то перекладачеві
доводиться мати справу з нерозбірливо написаними словами. Це ускладнює роботу і клієнт повинен бути готовим до того, що йому доведеться допомагати з розібранням слів.

До категорії медичних перекладів відносять такі тексти:

• медичну літературу;
• наукові статті;
• інструкції медичних препаратів;
• керівництва з експлуатації медичного обладнання;
• результати обстежень, аналізів;
• довідки та медичні карти;
• сертифікати та інше.

Технічний переклад

Технічний переклад - це окрема сфера роботи. В університетах студенти отримують окрему спеціальність і протягом 5 років навчаються працювати з технічними текстами. Чому так? Ці переклади відрізняються за принципом побудування речень і структурою тексту, способом викладення інформації. В них міститься величезна кількість профільної лексики, яка практично не вивчається звичайними філологами.

Технічні переклади суттєво відрізняються і за спеціалізацією: авіабудування, машинобудування, сільське господарство, металургія, будівництво тощо мають свою професійну лексику. Великі підприємства обов'язково набирають в штат професійних перекладачів, які спеціалізуються в їх області. Ті ж компанії, які не можуть собі дозволити це, звертаються за необхідності до бюро перекладів.

Переклад документів технічної сфери не допускає наявності помилок, похибок або невідповідностей. В них дуже багато специфічних скорочень, термінології, тож краще, якщо перекладач спеціалізується в конкретній області - так він може досягти досконалості і робити свою роботу ідеально.

До цієї категорії відносять такі тексти:

• технічні звіти;
• наукові статті;
• керівництва з експлуатації пристроїв;
• презентації, патенти;
• схеми, креслення та інше.

Переклад сайтів, додатків, комп'ютерних ігор

Найпопулярніші браузери дозволяють автоматично перекладати будь-які сторінки, проте цей переклад не можна назвати ідеальним. Тому ті сайти, які бажають залучити аудиторію з іншої країни піклуються про якісний адаптований переклад свого контенту.

Адаптованість – один з найважливіших критеріїв, і це також вимагає від перекладача певних здібностей і знання аудиторії. Щодо мобільних додатків, вони завжди потребують перекладу, бо їх основна функція – зручність. Людина не буде користуватись додатком, якщо не буде розуміти що там написано, адже є багато аналогів на рідній мові. Тож виробники завжди замовляють переклади і стежать за тим, щоб він був якісним и добре сприймався.

Економічний переклад

Зараз навіть найменші підприємства мають справи з партнерами з інших країн. Це реальність – наслідки глобалізації та розвитку міжнародного співробітництва. Така співпраця вимагає регулярного перекладу рахунків, звітів, контрактів тощо.

Правильно перевести економічний текст може тільки філолог з економічною освітою. Ця область дуже динамічна і специфічна, тому важливо, щоб перекладач постійно вдосконалювався і розвивався не тільки в лінгвістиці, а й в економічній області.

Економічні переклади включають роботу з:

• тендерними документами;
• звітами;
• маркетинговими дослідженнями;
• підручниками;
• публіцистичними і науковими статтями з економіки;
• прайсами, договорами тощо.

Фінансовий переклад

Фнансова сфера так чи інакше стосується кожного з нас. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, або просто маєте рахунок в банку, не виключено, що вам доведеться замовляти фінансовий переклад.

Такі тексти містять багато професійної термінології та вимагають від перекладача спеціальної підготовки. Невідповідності і помилки можуть привести до втрати грошей або довіри з боку ділових партнерів, тому важливо їх не допускати.

Щоб зробити грамотний фінансовий переклад, фахівець повинен розбиратися в законодавстві обох країн, прекрасно орієнтуватися в профільній термінології, знати стійкі вирази і словосполучення, які не перекладають дослівно, бо вони мають аналоги в іншій мові.

Фінансові переклади роблять для:

• балансів, рахунків, звітів бухгалтерів;
• звітів для податкової служби;
• договорів, кредитних угод;
• фінансових звітів;
• аудиторських висновків;
• страхових полісів тощо.

Які переклади ще можна замовити?

Крім вищевказаних видів, широко затребувані переклади таких текстів, як:

• путівники;
• меню ресторанів;
• статті з моді та індустрії краси;
• інформація туристичних агентств;
• буклети готелів, авіакомпаній;
• програми та пропозиції страхування тощо.

Подібні тексти не дуже складні в роботі, але вимагають творчого підходу і вміння красиво викласти інформацію.

Вартість перекладу текстів залежить від його виду, обсягу, мови і термінів виконання. Іноді ціна може бути збільшена через складність, хоча великі бюро перекладів вже відмовляються від такої політики. Найдоступніші ціни виставляють для поширених мов (наприклад, російської, англійської та т.п.), робота з менш поширеними мовами коштуватиме дорожче. За виконання замовлення терміново, вартість також буде більшою.
Контакти
+38 (097) 220-94-99 (KievStar)
+38 (063) 347-14-88 (Life)
+38 (095) 301-80-00 (Vodafone)
perevod@infoperevod.ua

Київ, бул. Шевченка, 6, оф. 21 (3-й поверх), код 21К

Працюємо: Пн-Пт 9:00 - 18:00